Jdi na obsah Jdi na menu
 


závada redukční převodovky u LC HJ60/61, HZJ73,75 a td.

 

Starší modely Toyota Land Cruiser a její bolesti
1. část
Jak na to
Začali bychom jednou z bolístek, a to u redukční převodovky používané u modelů řady J6 a J7.
Namátkou vyberu modely HJ60/61, FJ62, HZJ73, 75, 78, 79 HJ75, LJ70 atd.
Jedním a to zcela zásadním problémem s tragickými následky je vymačkání tisícihranu na výstupní hřídeli z převodovky (obr. 1).
 
Na hřídeli najdeme jako první kolo pohánějící soukolí redukční převodovky, následuje vymezovací trubka a kolo pro pohon PTO (obr. 2 - kolo pro PTO, pohon mechanického navijáku, není vždy). Sestavu uzavírá ložisko, a to vše je stažené a zajištěné maticí (obr. 34).
Problém nastává ve stále se zvětšující vůli vymačkáním drážkového vedení v hlavním kole, jeho pohybem v důsledku přenosu velkých sil a neustálou akcelerací a decelerací vozu. Následná vůle na drážkování má za následek otěr čelních ploch jednotlivých prvků na hřídeli, což způsobí i vznik axiální vůle vlivem úbytku materiálu a k uvolnění zajišťovací matice.
Pak již postupuje vše velmi rychle, vůle se zvětšuje. Nakonec dojde k nenávratnému poškození hlavní hřídele z převodovky a také kola. Kolo je měkčí a tak prvně dochází k jeho opotřebení, pokud však závadu neodstraníme včas dochází k poškození hřídele.
U mého vozu se závada projevila hučením a poslechovou rezonancí v oblasti rychlostí 75 – 80 km/h na všechny převodové stupně.
 
Po různých pokusech o vyvaření a obnovení drážkování na hřídeli a podobných nápadech, které nefungují, přichází firma TERRAIN TAMER s naprosto geniálním řešením, které lze použít i preventivně.
 
Kde Toyota udělala, a to říkám nerad, jednu z mála chyb, tato firma po zkušenostech s vozy pohybujících se v náročném terénu vyrobila ozubené kolo nahrazující svojí délkou vymezovací trubku (obr. 5) a tím prodloužila vedení kola na drážkové hřídeli o zcela zásadní délku. Kolo je vedeno pod katalogovým číslem 36212-MOD32. http://shop.pro4wd.cz
 
Nejenže při použití tohoto prvku pohodlně přemostíte již poškozené drážkování hřídele, ale můžete ho použít i preventivně jako posilující prvek převodů. Pokud používáte na voze další pevnostní prvky je toto řešení zcela zásadní pro spolehlivý chod převodovky.
Výměna není nijak složitá a nevyžaduje vyjmutí převodovek z vozu.
Jak zjistíte, že vaše kolo na hřídeli má již nechtěnou vůli? To lze provést velmi snadno, a to sejmutím bočního oválného krytu na redukční převodovce a kulatého plechového krytu z čela redukční převodovky.
Jako první zkontrolujte dotažení matice , pokud je volná je zcela 100%, že máte problém , který je třeba ihned řešit.
Oválným vstupem pro PTO pak ověříte vůli kola na hřídeli, jde o hřídel právě ihned za zmiňovaným krytem.

Pokud vůle vznikla a matici jen dotáhnete, tak vězte, že se časem zase uvolní. Ne, že by se povolila, je zajištěná, ale pootáčením vymačkaného drážkování kola na hřídeli dojde k vydírání čelních (maticí stažených ploch) a tím vznikne další vůle. Budete tedy stále utahovat a utahovat, až se kolo na hřídeli konečně protočí.

 

 

 

Starší modely Toyota Land Cruiser
a jejich bolesti
2. část
Jak na to
Jednou z dalších bolístek, a to u redukční převodovky používané u modelů řady J6 a J7 – namátkou vyberu modely HJ60/61, FJ62, HZJ73, 75, 78, 79 HJ75, LJ70 – je středová hřídel nesoucí na jehlových ložiscích zdvojená ozubená kola.
Hřídel je upevněna a těsněna do pláště redukční převodovky a lze ji i pohledově nalézt vně pláště převodovky. Na obou koncích je v průchozí díře pláště těsněna „O“ kroužky. Na zadní straně je viditelná vedle zadního kardanu a na druhé straně vstupuje do hlavní převodové skříně (část pátého převodového stupně). Pokud dojde k omezení těsnosti zmíněných „O“ kroužků má to za následek přelívání oleje ze strany od hlavní převodovky.
Hlavní převodovka má hladinu oleje o cca 5 cm vyšší. Je třeba čas od času tuto hladinu kontrolovat. Pokud se hladiny vyrovnají vlivem netěsnosti „O“ kroužku, nebo netěsnosti gufera na hlavním kolečku vstupní hřídele, je pak redukční převodovka „přelitá“ přibližně o 1,5 litru oleje, ale hlavní převodovka má naopak o uvedené množství oleje méně.
Stačí otevřít kontrolní šroub redukční převodovky a hned máte jasno. Pokud olej začne vytékat plným proudem je zřejmé, že dochází k vyrovnání hladin převodovek. 
Je však vhodné zkontrolovat pro lepší ověření raději i hladinu oleje v hlavní převodovce. (Může se stát, že olej vytéká jen z důvodu změny svého objemu zapříčiněnou změnou teploty.)
Nalití oleje zpět z redukční převodovky do převodovky hlavní vydrží většinou tak 1000 km.
 
Ale zpět k hřídeli
Hřídel, a to hlavně u vozů s vyšším výkonem nebo v důsledku zanedbané údržby, vykazuje známky značného opotřebení, vymačkaní povrchu. Obr. 1, 1c
To se děje především při zařazeném redukčním převodu, kde působí tlak křížem na spojená ozubená kola;obr.2  jedna síla působí shora (od hnacího kola), druhá křížem zespodu na hřídel (jako kolo hnané). Zároveň dochází i k poškození jehliček v ložiscích. Obr 1b
 
Opravu jsme doposud řešili zakoupením celé, starší, převodovky. Výroba hřídele a nových jehliček by u nás (na můj dotaz) vycházela cenově přehnaně.
Jako nejlepší varianta při poměru cena / výkon se nabízí sada od australské firmy Terrain Tamer.obr 3  Dá se však koupit i samostatně jen hřídel s ložisky a axiálními kluznými ložisky.obr 4. K opotřebení povrchu otvorů v ozubených kolech naštěstí většinou nedochází.obr 5
 
Do roku 1984 byla vyráběna hřídel o průměru 34 mm, od roku 1985 se průměr hřídele zvětšil na 38 mm ( 162 mm). U modelů J4 se používal průměr pouhých 25 mm. Toyotou uváděné číslo dílu je 36225.
Příště probereme a porovnáme opotřebení motorů typu 2h a 12H-T, po ujetí 500000km
Mirek70
owr.cz